ارزش های سازمانی

وقتی داستان موفقیت شرکت های بزرگ رو میخونیم میبینیم : سخن کوتاه و عمل بسیار است .

دور از ذهن نیست که تمرکز روی ارزش های خاص رمز موفقیت این شرکت ها بوده و ارزش های دیگه ای رو هم با خودش به همراه آورده .

پس با این حساب تمام تلاش ما این هست که وارد بازی شعار دادن و شعار زدگی نشیم .

ما تصمیم گرفتیم فقط ارزش هایی رو تعریف کنیم که برای همه افرادی که به هر نحوی با مجموعه ما در ارتباط هستند ملموس و قابل درک باشه . یعنی هم کارمندان ، هم ذینفعان و هم مشتریان .

در ادامه شما رو با مبانی مهم ارزشی این مجموعه آشنا خواهیم کرد :

یک ) احترام و ارزش مندی

در این مجموعه حفظ ارزش و کرامت انسانی افراد با در نظر گرفتن توانمندی ها و شخصیت های متفاوت از اولویت بسیار بالایی برخوردار است و رعایت ادب و نزاکت همراه با خوشرویی از اصول ابتدایی کار میباشد . همچنین تمامی مکالمات و مکاتبات بین کارمندان و مشتریان به صورت رسمی و با رعایت اخلاق و منش حرفه ای خواهد بود .

دو ) رعایت انصاف و نظم سازمانی

تمامی افرادی که در این مجموعه مشغول به کار هستند ملزم به رعایت اصول کاری تعریف شده می باشند و مدیران نیز در مقابل رفتاری منصفانه و به دور از تبعیض ، با رعایت حقوق فردی و قانونی کارکنان و مشتریان خواهند داشت .

سه ) تعهد و مسئولیت پذیری

تمامی مدیران و کارکنان این مجموعه متعهد به انجام و تحویل کار برمبنای زمان بندی منعقد شده با رعایت اصول ، کیفیت و استانداردهای تعریف شده خواهند بود و مسئولیت ضررهای ناشی از عدم پایبندی به تعهدهای یاد شده را به هر نحوی قبول خواهند کرد و اقدامات لازم در جهت جبران ضررهای وارده صورت خواهد پذیرفت.

چهار ) قانون مندی

کلیه ء امور تخصصی ، غیر تخصصی و عمومی این مجموعه در قالب فرآیند و دستورالعمل با مشارکت و همفکری صاحب نظران و کارکنان تدوین میگردد و پس از نهایی شدن تمامی افراد ملزم به رفتار و عمل در چهارچوب این قوانین خواهند بود.

پنج ) ارتقا دانش و حمایت از ایده های نو

دانش و تخصص های موجود در این مجموعه به صورت انحصاری در اختیار افراد و گروه ها نخواهد بود و مدیران مجموعه با گسترش روحیه کار گروهی درصدد جذب مشارکت و ارتقاء دانش تمامی افراد میباشند و در این راستا تلاش افراد مورد توجه و تقدیر قرار خواهد گرفت .
همچنین به منظور بهبود مستمر ، کسب مهارت های جدید و ایجاد بستری مناسب برای بروز استعدادها ، تمامی افراد فرصتی برابر در بیان ایده های نو و خلاقانه نزد مدیران خواهند داشت .

شش ) رهبری مشترک و مشارکت گروهی

بر این باور هستیم که مشارکت تک تک افراد نقش مهمی در رسیدن به اهداف بزرگ دارد و مبنای انجام امور در این مجموعه به صورت گروهی خواهد بود .
به این منظور سطوح مدیریتی بین افراد مجموعه تا حد امکان وجود نخواهد داشت و همه کارکنان فرصتی برابر در بیان دیدگاه ها بدون طی کردن روال های پیچیده خواهند داشت .

هفت ) راستی و شفافیت

با مبنا قرار دادن اصل وفاداری و امانت داری و همچنین حفظ اسرار دیگران ، در این مجموعه مساله ای برای پنهان کردن وجود نخواهد داشت . کارکنان از سوال پرسیدن هراسی ندارند و شفافیت و راستی در کلیه امور ، فرهنگی رایج خواهد بود .
در ارتباط با مشتریان نیز با در نظر گرفتن انصاف تمامی جوانب آشکار و پنهان کار ، عنوان خواهد شد و تصمیم گیری نهایی به خودشان واگذار میگردد .

هشت ) استخدام بر پایه شخصیت فردی

فارغ از هر رسم و آئینی مدیران این مجموعه درصدد جذب افرادی هستند که با فرهنگ و اصول کلی سازمان همخوانی داشته باشند چرا که بر این باور هستند که مهارت ها اکتسابی و از طریق آموزش قابل انتقال میباشد . داشتن روحیه کار تیمی و شناخت قوانین مرتبط با آن و خوش خلقی در این راستا سهم عمده ای خواهد داشت .