مشورت با ما

شرکت منظومه نگاران در تاریخ 14/11/1376 شمسی تحت شماره ثبت 137712 با مسئولیت محدود با فعالیت در خصوص تولید لوازم کمک آموزشی و کار در حوزه IT شروع به کار کرد. از ابتدای سال 1379، شروع و حضور منظومه نگاران در حوزه تجارت الکترونیک با اجرای اولین وب سایت خود بنام chaap.com بود که مسیر حرفه ای شرکت را تا به امروز دچار تغییر و موفقیتهای شگرفی نمود .